Stawianie ogrodzenia PVC na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenia Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Sztachety z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane plotki Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy planowane balaski z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements